กฎหมายอาญาคือ..

กฎหมายอาญาคือ..

กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา คื อ กฎหมายที่รวมเอาลักษณะความผิดต่างๆ และกำหนดบทลงโทษซึ่งบัญญัติขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยถือว่าเป็นความผิดทางอาญาหากปล่อยให้มีการดำเนินการเอง หรือปล่อยให้มีผู้กระทำผิดแล้วไม่มีการลงโทษจะทำให้มีการกระทำผิดทางอาญามากขึ้น สังคมก็จะวุ่นวายขาดความสงบสุข

การถูกลงโทษจากการกระทำผิดอาญานั้น นากจากจะต้องเป็นการกระทำที่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแล้ว ผู้กระทำยังต้องทำไปดดยเจตนาด้วยยกเว้นการกระทำบางชนิดที่มีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าแม้กระทำโดยไม่เจตนา หรือประมาทก็ต้องรับผิด

เจตนา คือ การกระทำผิดทางอาญา ที่ผู้กระทำผิดรู้อยู่เเล้วว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นความผิดแต่ยังทำลงไปทั้งๆที่รู้สำนึกในการกระทำ

ประมาท คือ การกระทำที่ผู้กระทำมิได้ตั้งใจให้เกิดผลร้ายแก่ใคร แต่เนื่องจากกระทำโดยไม่ระวัง หรือระมัดระวังโดยไม่เพียงพอ ทำให้เกิดผลร้านต่อผู้อื่น

ไม่เจตนา คือ การกระทำที่ผู้กระทำมิได้ตั้งใจทำเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s